Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
prices
Новости
pdf Прайс-лист в PDF

Код

Назва

Ціна

Термін

1001

Біохімічний скринінг:
- білірубін загальний
- білірубін прямий
- білірубін непрямий
- аланінамінотрансфераза (АЛТ)
- аспартатамінотрансфераза (АСТ)
- гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)
- лужна фосфатаза (ЛФ)
- лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
- креатинін
- сечовина
- сечова кислота
- загальний білок
- альбумін
- панкреатична альфа-амілаза
- глюкоза

440 грн.

1 дн.

1002

Пакет Печінкові проби:
- білірубін загальний
- білірубін прямий
- білірубін непрямий
- загальний білок
- аланінамінотрансфераза (АЛТ)
- аспартатамінотрансфераза (АСТ)
- гама-глутамілтрансфераза (ГГТ)
- лужна фосфатаза (ЛФ)
- лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

290 грн.

1 дн.

1003

Ниркові проби:
- креатинін
- сечовина
- сечова кислота
- загальний білок
- альбумін

160 грн.

1 дн.

1004

Ліпідограма:
- холестерин
- ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)
- ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
- ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)
- тригліцериди
- коефіцієнт атерогенності (КА)

210 грн.

1 дн.

1006

Пакет `4 обов'язкових аналіза`
ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла
Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген
Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла

400 грн.

1-3 дн.

10051

Пакет аналізів: Гормони щитоподібної залози №1
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО)
Тиреотропний гормон (ТТГ)

380 грн.

1 дн.

10052

Пакет аналізів: Гормони щитоподібної залози №2
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)
Тиреотропний гормон (ТТГ)

320 грн.

1 дн.

10053

Пакет аналізів: Гормони щитоподібної залози №3
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО)
Тиреотропний гормон (ТТГ)

320 грн.

1 дн.

10054

Пакет аналізів: Гормони щитоподібної залози №4
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Тиреотропний гормон (ТТГ)

230 грн.

1 дн.

10055

Пакет аналізів: Гормони щитоподібної залози №5
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО)
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Антитіла до тиреоглобуліну (АТГ, Анти ТГ)

490 грн.

1 дн.

10056

Пакет аналізів: Діагностика новоутворень щитовидної залози
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО)
Антитіла до тиреоглобуліну (АТГ, Анти ТГ)
Tиреоглобулін (ТГ)
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Раково-ембріональний антиген (РЕА)

590 грн.

1-2 дн.

10059

Пакет аналізів: Діагностика аутоімунних захворювань щитоподібної залози
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО)
Антитіла до тиреоглобуліну (АТГ, Анти ТГ)
Тиреотропний гормон (ТТГ)

380 грн.

1 дн.

101223

Пакет: Репродуктивна панель
Тестостерон загальний
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
Пролактин

450 грн.

1 дн.

10121

Пакет аналізів: Жіноче гормональне здоров'я
Прогестерон
Пролактин
Тестостерон загальний
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
Раково-ембріональний антиген (РЕА)
Тиреотропний гормон (ТТГ)

690 грн.

1 дн.

10122

Пакет аналізів: Чоловіче гормональне здоров'я
Тестостерон загальний
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.)
Раково-ембріональний антиген (РЕА)
Тиреотропний гормон (ТТГ)

680 грн.

1 дн.

1011

Пакет аналізів: Повне клінічне обстеження організму для чоловіків, жінок
(65 показників)
1) Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)
2) Печінкові проби:
- білірубін загальний
- білірубін прямий
- білірубін непрямий
- загальний білок
- аланінамінотрансфераза (АЛТ)
- аспартатамінотрансфераза (АСТ)
- гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)
- лужна фосфатаза (ЛФ)
- лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
3) Ниркові проби:
- креатинін
- сечовина
- сечова кислота
- загальний білок
- альбумін
4) вуглеводний обмін: глюкоза
5) мікроелементи: кальцій (Са)
6) Ліпідограма:
- холестерин
- ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)
- ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
- ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)
- тригліцериди
- коефіцієнт атерогенності (КА)
7) Ревмопроби (напівкількісні дослідження): СРБ, АСЛО, РФ
8) Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду) 25 показників

1150
750 грн.

1 дн.

10057

Пакет аналізів: Щорічне обстеження для чоловіків, жінок
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Антитіла до тиреопероксидази (ATПO, Анти ТПО)
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген
Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Пролактин
Тестостерон
Розгорнутий аналіз крові з морфологічним дослідженням лейкоцитарної формули і ШОЕ
Біохімія:
- білірубін загальний
- білірубін прямий
- білірубін непрямий
- аланінамінотрансфераза (АЛТ)
- аспартатамінотрансфераза (АСТ)
- креатинін
- сечовина
- загальний білок
- глюкоза
С-реактивний білок (СРБ)
Антистрептолізин-О (АСЛО)
Ревматоїдний фактор (РФ)
Ліпідограма:
- холестерин
- ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)
- ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
- ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)
- тригліцериди
- коефіцієнт атерогенності (КА)

890 грн.

1-3 дн.

10058

Пакет аналізів: Контроль ваги
Пролактин
Тестостерон
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Глюкоза
Ліпідограма:
- холестерин
- ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)
- ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
- ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)
- тригліцериди,
- коефіцієнт атерогенності (КА)

580 грн.

1 дн.

1008

Пакет аналізів: TORCH G + M, 8 показників:
Цитомегаловірус CMV IgM
Герпес вірус HSV 1/2 IgM
Токсоплазма Toxo IgM
Краснуха Rubella IgM
Цитомегаловірус CMV IgG
Герпес вірус HSV 1/2 IgG
Токсоплазма Toxo IgG
Краснуха Rubella IgG

800 грн.

1-3 дн.

1009

Пакет аналізів: TORCH G, 4 показники:
Цитомегаловірус CMV IgG
Герпес вірус HSV 1/2 IgG
Токсоплазма Toxo IgG
Краснуха Rubella IgG

480 грн.

1-3 дн.

1010

Пакет аналізів TORCH M, 4 показники:
Цитомегаловірус CMV IgM
Герпес вірус HSV 1/2 IgM
Токсоплазма Toxo IgM
Краснуха Rubella IgM

480 грн.

1-3 дн.

581

Пакет `Вагітність`
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)
Біохімія:
- Глюкоза
Група крові, резус фактор
Коагулограма:
- міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)
- протромбіновий час (ПТЧ)
- протромбіновий індекс (ПТІ)
- тромбіновий час за Квіком
- фібриноген
- тромбіновий час (ТЧ)
- активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
Інфекції:
ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла
Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген
Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі)
Бак дослідження сечі, антибіотикограма

990 грн.

1-10 дн.

1013

Пакет `Передопераційний`
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)
Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі)
Біохімія:
- білірубін загальний
- аланінамінотрансфераза (АЛТ)
- аспартатамінотрансфераза (АСТ)
- креатинін
- сечовина
- загальний білок
- глюкоза
Коагулограма:
- міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)
- протромбіновий час (ПТЧ)
- протромбіновий індекс (ПТІ)
- тромбіновий час за Квіком
- фібриноген
- тромбіновий час (ТЧ)
- активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
Група крові, резус фактор
ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла
Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген
Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла

990 грн.

1-3 дн.

1014

Пакет аналізів `Госпіталізація в терапевтичний стаціонар`
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)
Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі)
Біохімія:
- білірубін загальний
- аланінамінотрансфераза (АЛТ)
- аспартатамінотрансфераза (АСТ)
- креатинін
- сечовина
- загальний білок
- глюкоза
ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла
Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген
Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла

770 грн.

1-3 дн.

1015

Пакет аналізів: Діагностика гельмінтозів №1
Лямблії (Giardia lamblia Ig G, Ig М, Ig A)
Опісторхії (Opisthorchis felineus Ig G)
Трихінели (Trichinella Ig G)
Токсокара (Toxocara canis Ig G)
Ехінокок (Echinococcus granulosus Ig G)
Аскарида (Ascaris lumbricoides Ig G)

680 грн.

1-3 дн.

1016

Пакет аналізів: Діагностика гельмінтозів №2
Лямблії (Giardia lamblia Ig G, Ig М, Ig A)
Аскарида (Ascaris lumbricoides Ig G)

310 грн.

1-3 дн.

1018

Пакет аналізів: Скринінг урогенітальних інфекцій
Хламідія (Сhlamydia trachomatis Ig G)
Мікоплазма (Mycoplasma hominis Ig G)
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum Ig G)
Трихомонада (Trichomonas Ig G)
Герпес (Herpes simplex virus 1/2 тип Ig G)

570 грн.

1-3 дн.

1022

Пакет аналізів: Здоров'я дитини
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)
Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду)
Біохімія:
- глюкоза
Лямблії (Giardia lamblia Ig G, Ig M, Ig A)
Аскарида (Ascaris lumbricoides Ig G)
Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз)
Імуноглобулін Е (Ig E) маркер алергії

580 грн.

1-3 дн.

1024

Пакет аналізів: Діагностика ризику атеросклерозу і захворювань серця
Ліпідограма:
- холестерин
- ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)
- ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
- ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)
- тригліцериди,
- коефіцієнт атерогенності (КА)
Біохімія:
- глюкоза
Коагулограма часткова:
- міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)
- протромбіновий час (ПТЧ)
- протромбіновий індекс (ПТІ)
- тромбіновий час за Квіком (ТЧ)

390 грн.

1 дн.

1025

Пакет аналізів: Здоров'я нирок
Ниркові проби:
- креатинін
- сечовина
- сечова кислота
- загальний білок
- альбумін
Розгорнутий аналіз крові з морфологічним дослідженням лейкоцитарної формули і ШОЕ
Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, ручна мікроскопія)

320 грн.

1 дн.

1026

Пакет аналізів: Здоров'я печінки, обстеження на гепатити
Печінкові проби:
- білірубін загальний
- білірубін прямий
- білірубін непрямий
- загальний білок
- аланінамінотрансфераза (АЛТ)
- аспартатамінотрансфераза (АСТ)
- гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)
- лужна фосфатаза (ЛФ)
- лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген

580 грн.

1-3 дн.

1027

Пакет аналізів: Здоров'я суглобів
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)
Біохімія:
- Сечова кислота
- Альбумін
- Загальний білок
- Антистрептолізин-О (АСЛО)
- С-реактивний білок (СРБ)
- Ревматоїдний фактор (РФ)

370 грн.

1 дн.

1028

Пакет аналізів: Здорова шкіра (Дерматологічний)
Імуноглобулін Е (маркер алергії)
Лямблії (Giardia lamblia Ig G, Ig M, Ig A)
Аскарида (Ascaris lumbricoides Ig G)
Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori Ig A, Ig M, Ig G)
Біохімія:
- білірубін загальний
- білірубін прямий
- білірубін непрямий
- аланінамінотрансфераза (АЛТ)
- аспартатамінотрансфераза (АСТ)
- гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)
- лужна фосфатаза (ЛФ)
- холестерин
- глюкоза

660 грн.

1-3 дн.

707

Пакет аналізів: Діабетичний
Глікозильований гемоглобін HbA1c
С-пептид
Інсулін
Глюкоза
Індекс НОМА

590 грн.

1-2 дн.

1007

Ревмопроби (напівкількісне дослідження):
С-реактивний білок (СРБ)
Антистрептолізин-О (АСЛО)
Ревматоїдний фактор (РФ)

110 грн.

1 дн.

10071

Ревмопроби (кількісне дослідження):
С-реактивний білок (СРБ)
Антистрептолізин-О (АСЛО)
Ревматоїдний фактор (РФ)

190 грн.

1 дн.

9002

Пакет аналізів: Жіноча онкологічна панель
- Онкомаркер яєчників (СА 125)
- Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
- Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)
- Раково-ембріональний антиген (РЕА)

570 грн.

1 дн.

9003

Пакет аналізів: Чоловіча онкологічна панель
- Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)
- Раково-ембріональний антиген (РЕА)
- Простат-специфічний антиген загальний (ПСА общ., tPSA)
- Простат-специфічний антиген вільний (ПСА са., PSAf)
- Індекс вільного ПСА

570 грн.

1 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1041

Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий)

100 грн.

1 дн.

1042

Білірубін загальний

50 грн.

1 дн.

1043

Білірубін прямий

50 грн.

1 дн.

1044

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

50 грн.

1 дн.

1045

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

50 грн.

1 дн.

1046

Лужна фосфатаза

50 грн.

1 дн.

1048

Загальний білок

50 грн.

1 дн.

1049

Холестерин

50 грн.

1 дн.

1050

Тригліцериди

50 грн.

1 дн.

1051

Креатинін

50 грн.

1 дн.

1052

Сечовина

50 грн.

1 дн.

1053

Азот сечовини

50 грн.

1 дн.

1054

Сечова кислота

50 грн.

1 дн.

1055

Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)

50 грн.

1 дн.

1056

Панкреатична альфа-амілаза

80 грн.

1 дн.

1058

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

50 грн.

1 дн.

1241

Креатинкіназа загальна (КФК)

80 грн.

1 дн.

1059

Холінестераза

80 грн.

1 дн.

1060

Церулоплазмін

200 грн.

2-3 дн.

2001

Серомукоїди

100 грн.

3 дн.

1062

Альбумін

50 грн.

1 дн.

1063

Глюкоза

70 грн.

1 дн.

1080

Ліпаза

100 грн.

2-3 дн.

1074

Аполіпопротеїн-А (Апо-А)

150 грн.

2-3 дн.

1075

Аполіпопротеїн-В (Апо-В)

150 грн.

2-3 дн.

1061

Білкові фракції

180 грн.

4 дн.

1047

Тимолова проба

80 грн.

1 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1064

Калій (K)

70 грн.

1-2 дн.

1065

Кальцій (Ca)

70 грн.

1 дн.

1066

Кальцій іонізований (iСа2+)

90 грн.

1-2 дн.

1067

Натрій (Na)

70 грн.

1-2 дн.

1068

Залізо (Fe)

70 грн.

1 дн.

1069

Хлор (Cl)

70 грн.

1-2 дн.

1070

Фосфор (P)

70 грн.

1 дн.

1071

Магній (Mg)

70 грн.

1 дн.

1072

Мідь (Cu)

190 грн.

2-3 дн.

1073

Цинк (Zn)

190 грн.

2-3 дн.

1077

Електроліти (К, іСа2+, Na)

220 грн.

1-2 дн.

1078

Електроліти (К, Na, Cl)

210 грн.

1-2 дн.

10771

Електроліти (К, іСа2+, Na, Cl, pH крові)

250 грн.

1-2 дн.

10772

pH крові

90 грн.

1-2 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1081

Загальний аналіз крові (апаратна методика, часткова лейкоцитарна формула)

90 грн.

1 дн.

1082

Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)

130 грн.

1 дн.

10822

Аналіз крові на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу

100 грн.

1 дн.

1083

ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів)

40 грн.

1 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1085

Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі)

100 грн.

1 дн.

1057

Діастаза сечі (альфа-амілаза)

80 грн.

1 дн.

10571

Креатинін (в сечі)

50 грн.

1 дн.

10572

Сечовина (в сечі)

50 грн.

1 дн.

10573

Кальцій (Ca) (в сечі)

50 грн.

1 дн.

1086

Аналіз сечі на цукор (добова порція)

50 грн.

1 дн.

1087

Аналіз сечі на кетони

50 грн.

1 дн.

1088

Аналіз сечі на білок (добова порція)

50 грн.

1 дн.

1089

Аналіз сечі за Нечипоренко

90 грн.

1 дн.

2006

Аналіз сечі за Зимницьким

90 грн.

1 дн.

1090

Мікроальбумінурія (в сечі)

130 грн.

1-2 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1132

Спермограмма (тільки в пункті забору на вул. Ярославська, 5/2, попередній запис, приносний матеріал)

300 грн.

1 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1091

Аналіз калу загальний (копрограма)

120 грн.

1 дн.

1092

Кал на приховану кров (реакція Грегерсена)

70 грн.

1 дн.

1093

Аналіз калу на яйця гельмінтів

70 грн.

1 дн.

10931

Аналіз калу на лямблії (мікроскопія)

70 грн.

1 дн.

1094

Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз)

40 грн.

1 дн.

276

Кальпротектин в калі

440 грн.

2-3 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1096

Коагулограма:
- міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)
- протромбіновий час (ПТЧ)
- протромбіновий індекс (ПТІ)
- тромбіновий час за Квіком
- фібриноген
- тромбіновий час (ТЧ)
- активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

230 грн.

1 дн.

1097

Коагулограма часткова:
- міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)
- протромбіновий час (ПТЧ)
- протромбіновий індекс (ПТІ)
- тромбіновий час за Квіком

130 грн.

1 дн.

1098

Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)

70 грн.

1 дн.

1099

Протромбіновий час (ПТЧ)

70 грн.

1 дн.

1100

Протромбіновий індекс (ПТІ)

70 грн.

1 дн.

1101

Тромбіновий час (ТЧ)

70 грн.

1 дн.

1102

Фібриноген

70 грн.

1 дн.

1103

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

70 грн.

1 дн.

1104

D-дімер

180 грн.

1 дн.

1105

Вовчаковий антикоагулянт

190 грн.

1-2 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1112

Антистрептолізин-О (АСЛО) (напівкількісне дослідження)

40 грн.

1 дн.

1113

Антистрептолізин-О (АСЛО) (кількісне дослідження)

80 грн.

1 дн.

1114

С-реактивний білок (СРБ) (напівкількісне дослідження)

40 грн.

1 дн.

1115

С-реактивний білок (СРБ) (кількісне дослідження)

80 грн.

1 дн.

1116

Ревматоїдний фактор (РФ) (напівкількісне дослідження)

40 грн.

1 дн.

1117

Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне дослідження)

80 грн.

1 дн.

1119

Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (А-ССР)

420 грн.

2-4 дн.

1120

Антитіла до цитрулінованого віментину (А-МСV)

550 грн.

3-7 дн.

1240

Тропонін I (кількісне визначення)

190 грн.

1-2 дн.

1242

Креатинкіназа МВ фракція (КФК-МВ)

170 грн.

3 дн.

1244

Гомоцистеїн

390 грн.

1-2 дн.

1255

Прокальцитонін

360 грн.

3-5 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1136

Гепатит А (HAV Ig M)

170 грн.

3 дн.

11361

Гепатит А (HAV Ig G)

170 грн.

3 дн.

1137

Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген

160 грн.

1-3 дн.

1138

Гепатит В (anti-HBsAg Ig G)

170 грн.

3 дн.

1139

Гепатит В (HBeAg)

190 грн.

3 дн.

1140

Гепатит В (anti-HBeAg) сумарні антитіла

250 грн.

3 дн.

1141

Гепатит В (Anti-HBcor Ig M)

170 грн.

1-2 дн.

1142

Гепатит В (Anti-HBcor Ig G)

170 грн.

3 дн.

11421

Гепатит В (Anti-Hbcor IgM, IgG) сумарні антитіла

200 грн.

3 дн.

1143

Гепатит С (HCV Ig M)

160 грн.

2 дн.

1144

Гепатит С (HCV Ig G)

160 грн.

2 дн.

1145

Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла

160 грн.

1-3 дн.

11451

Гепатит С (anti-HCV Ig G, coreAg, NS3, NS4, NS5)

340 грн.

1-3 дн.

1146

Гепатит D (HDV Ig G)

160 грн.

4 дн.

11461

Гепатит D (anti-HDV) сумарні антитіла

240 грн.

4 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1181

ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла (в пакетах досліджень №1006, 1013, 1014, 1029, 581)

0 грн.

1-3 дн.

1160

Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла

150 грн.

1-3 дн.

1161

Мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном (RPR)

150 грн.

1-2 дн.

11611

Кардіоліпінові антитіла VDRL (якісне визначення)

150 грн.

1-2 дн.

1162

Мікоплазма (Mycoplasma hominis) антитіла Ig M

150 грн.

4дн.

1163

Мікоплазма (Mycoplasma hominis) антитіла Ig G

150 грн.

1-3 дн.

1165

Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) антитіла Ig G

150 грн.

1-3 дн.

1166

Трихомонада (Trichomonas vaginalis) антитіла Ig G

150 грн.

1-3 дн.

1184

Епштейна-Барр вірус, антитіла Ig M до капсидного антигену VCA

150 грн.

3 дн.

1185

Епштейна-Барр вірус, антитіла Ig G до капсидного антигену VCA

150 грн.

3 дн.

1186

Епштейна-Барр вірус, антитіла Ig G до нуклерного антигену EBNA

150 грн.

3 дн.

11861

Епштейна-Барр вірус, антитіла Ig G до раннього антигену

200 грн.

3-4 дн.

11862

Гетерофільні антитіла до Епштейна-Барр вірусу

300 грн.

3-4 дн.

1191

Борелія (Borrelia burgdorferi) антитіла Ig M

190 грн.

2-4 дн.

1192

Борелія (Borrelia burgdorferi) антитіла Ig G

190 грн.

2-4 дн.

524

Коклюш (Bordetella pertussis) антитіла Ig G

280 грн.

5 дн.

725

Коклюш (Bordetella pertussis) антитіла Ig M

280 грн.

5 дн.

1193

Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis) сумарні антитіла Ig A, Ig M, Ig G

180 грн.

1-3 дн.

1148

Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла Ig М

150 грн.

1-3 дн.

1149

Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла Ig А

150 грн.

1-3 дн.

1150

Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла Ig G

150 грн.

1-3 дн.

840

Мікоплазма пневмонія (Мycoplasma pneumoniae) антитіла Ig M

180 грн.

4 дн.

853

Мікоплазма пневмонія (Мycoplasma pneumoniae) антитіла Ig G

180 грн.

4 дн

841

Хламідія пневмонія (Chlamydia pneumoniae) антитіла Ig G

180 грн.

4 дн.

842

Хламідія пневмонія (Chlamydia pneumoniae) антитіла Ig M

180 грн.

4 дн.

822

Кір (Morbilli), антитіла IgG

190 грн.

4 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1151

Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла Ig G

150 грн.

1-3 дн.

1152

Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла Ig М

150 грн.

1-3 дн.

11521

Авідність антитіл Ig G до токсоплазми

220 грн.

6-7 дн.

1153

Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла Ig G

140 грн.

1-3 дн.

1154

Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла Ig М

140 грн.

1-3 дн.

11541

Авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу

220 грн.

6-7 дн.

1155

Герпес (Herpes simplex virus) 1, 2 тип, антитіла Ig G

140 грн.

1-3 дн.

1156

Герпес (Herpes simplex virus) 1, 2 тип, антитіла Ig М

140 грн.

1-3 дн.

11551

Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип, антитіла Ig G

140 грн.

4 дн.

11552

Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип, антитіла Ig М

140 грн.

4 дн.

1167

Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип, антитіла Ig G

140 грн.

4 дн.

1168

Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип, антитіла Ig М

140 грн.

4 дн.

11555

Авідність антитіл Ig G до вірусу герпесу 2 типу

280 грн.

6-7 дн.

1187

Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла Ig G

160 грн.

4 дн.

1188

Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла Ig M

160 грн.

4 дн.

11561

Герпес 6 тип, антитіла Ig G

160 грн.

4 дн.

1157

Краснуха (Rubella) антитіла Ig G

140 грн.

1-3 дн.

1158

Краснуха (Rubella) антитіла Ig M

140 грн.

1-3 дн.

11581

Авідність антитіл Ig G до краснухи

240 грн.

6-7 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1029

Пакет: 4 обов'язкових аналізи, ЕКСПРЕС
ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла
Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген
Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла

480 грн.

2 год.

1033

Гепатит А (HAV Ig M) ЕКСПРЕС

170 грн.

2 год.

1030

Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла, ЕКСПРЕС

170 грн.

2 год.

1031

Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген, ЕКСПРЕС

170 грн.

2 год.

1032

Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла, ЕКСПРЕС

170 грн.

2 год.

Код

Назва

Ціна

Термін

1170

Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) сумарні антитіла Ig A, Ig M, Ig G

180 грн.

1-3 дн.

11701

Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) антитіла Ig M

180 грн.

3-4 дн.

11702

Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) антитіла Ig G

180 грн.

3-4 дн.

1171

Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) антиген в калі

380 грн.

1 дн.

1173

Лямблії (Giardia lamblia) сумарні антитіла Ig A, Ig M, Ig G

170 грн.

1-3 дн.

1175

Опісторхії (Opisthorchis felineus) антитіла Ig G

170 грн.

1-3 дн.

1176

Трихінели (Trichinella) антитіла Ig G

170 грн.

1-3 дн.

1177

Токсокара (Toxocara canis) антитіла Ig G

170 грн.

1-3 дн.

1178

Ехінокок (Echinococcus granulosus) антитіла Ig G

170 грн.

1-3 дн.

1179

Аскарида (Ascaris lumbricoides) антитіла Ig G

240 грн.

1-3 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1195

Феритин

150 грн.

1-2 дн.

1196

Трансферин

140 грн.

1-2 дн.

1197

Фолієва кислота

200 грн.

1 дн.

1198

Ціанокобаламін (вітамін В12)

180 грн.

1-2 дн.

1199

Залізозв`язуюча здатність сироватки загальна ЗЗЗС

130 грн.

1 дн.

1201

Насичення трансферину залізом

170 грн.

1-2 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1207

Тиреотропний гормон (ТТГ)

130 грн.

1 дн.

1205

Тироксин загальний (Т4)

130 грн.

1-2 дн.

1206

Тироксин вільний (Т4 вільний)

130 грн.

1 дн.

1208

Tрийодтиронін загальний (Т3)

130 грн.

1-2 дн.

1209

Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)

130 грн.

1 дн.

1210

Антитіла до тиреоглобуліну (АТГ, Анти ТГ)

150 грн.

1 дн.

1211

Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО)

150 грн.

1 дн.

1212

Тиреоглобулін (ТГ)

160 грн.

1-2 дн.

1213

Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (Анти-ТТГ)

390 грн.

1-3 дн.

1235

Паратгормон

140 грн.

1-2 дн.

1237

Кальцитонін

280 грн.

1-2 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1216

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

140 грн.

1 дн.

1217

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

140 грн.

1 дн.

1218

Пролактин

140 грн.

1 дн.

1219

Естрадіол (E2)

140 грн.

1 дн.

1220

Прогестерон

140 грн.

1 дн.

1221

Тестостерон загальний

140 грн.

1 дн.

1222

Тестостерон вільний

140 грн.

1 дн.

12221

Дегідротестостерон (ДГТ)

340 грн.

2-4 дн.

1223

Індекс вільного тестостерону

280 грн.

1 дн.

12241

Андростендіон

200 грн.

1-2 дн.

1224

Глобулін що зв'язує статеві гормони (СЗСГ)

180 грн.

1 дн.

1225

Антиспермальні антитіла (сперма)

210 грн.

2-4 дн.

1226

Антиспермальні антитіла (сироватка)

210 грн.

2-4 дн.

743

Макропролактин

280 грн.

1 дн.

1227

Антимюллерів гормон

440 грн.

3-4 дн.

1248

17-оксипрогестерон (17-а-ОПГ)

150 грн.

1-3 дн.

1249

Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S)

160 грн.

1 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1215

Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ)

160 грн.

1 дн.

12151

Вільний бета хоріонічний гонадотропін (β-ХГЛ)

160 грн.

1 дн.

1258

Естріол неконюгований (Е3)

150 грн.

1-2 дн.

1259

Білок асоційований з вагітністю (PAPP-А)

190 грн.

1-2 дн.

1260

Альфафетопротеїн для вагітних (АФП)

160 грн.

1-2 дн.

1262

Плацентарний лактоген (HPL)

280 грн.

2-4 дн.

1263

Пренатальний скринінг (PRISCA) I триместру вагітності (РАРР-А, β-ХГЛ)

320 грн.

3-4 дн.

1264

Пренатальний скринінг (PRISCA) II триместру вагітності (ХГЛ, E3, АФП)

350 грн.

3-4 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1063

Глюкоза

70 грн.

1 дн.

1229

Глікозильований гемоглобін HbA1c

140 грн.

1-2 дн.

1230

Інсулін

140 грн.

1-2 дн.

12301

Лептин

340 грн.

1-5 дн.

1231

С пептид

140 грн.

1 дн.

1232

Індекс HOMA-IR

170 грн.

1 дн.

1233

Фруктозамін (глікозильований альбумін)

170 грн.

2-3 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1236

Остеокальцин

190 грн.

3-4 дн.

12361

Вітамін D загальний

450 грн.

5 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1246

Кортизол (сироватка)

190 грн.

1-2 дн.

12461

Кортизол (добова сеча)

210 грн.

1-2 дн.

1247

Адренокортикотропний гормон (АКТГ)

230 грн.

1-2 дн.

12471

Метанефрини (добова сеча)

510 грн.

1-3 дн.

12462

Кортизол (слина)

240 грн.

3 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1252

Соматотропний гормон (СТГ)

230 грн.

3-6 дн.

12521

Соматотропный гормон (СТГ) (діти до 18 років)

230 грн.

3-6 дн.

1253

Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту - I)

290 грн.

3-7 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1267

Антимікросомальні антитіла (АМС)

230 грн.

2-4 дн.

1268

Антимітохондріальні антитіла (АМА-M2)

240 грн.

2-4 дн.

1269

Антинуклеарні антитіла (АNА)

210 грн.

2-4 дн.

1270

Антитіла до фосфоліпідів Ig М (APHL Ig M)

240 грн.

2-4 дн.

1271

Антитіла до фосфоліпідів Ig G (APHL Ig G)

240 грн.

2-4 дн.

1410

Антитіла Ig G до кардіоліпіну

220 грн.

4 дн.

1411

Антитіла Ig M до кардіоліпіну

220 грн.

4 дн.

1414

Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1)

310 грн.

4 дн.

1415

Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2)

310 грн.

4 дн.

1416

Антитіла Ig G до бета-2-глікопротеїну I

290 грн.

5 дн.

1417

Антитіла Ig M до бета-2-глікопротеїну I

290 грн.

5 дн.

1172

Гліадин, антитіла Ig G

250 грн.

1-2 дн.

1419

Антитіла класу Ig A до тканинної трансглютаміназа (anti- tissue transglutaminase Ig A, tTG)

230 грн.

2-3 дн.

1420

Антитіла класу Ig G до тканинної трансглютаміназа (anti- tissue transglutaminase Ig G, tTG)

230 грн.

2-3 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1430

ПЛР. Кардіогенетіка гіпертонія

600 грн.

5 дн.

1431

ПЛР. Генетичні поліморфізми, асоційовані з ризиком розвитку тромбофілії

800 грн.

5 дн.

1432

ПЛР. Генетичні поліморфізми, асоційовані з порушеннями фолатного циклу

350 грн.

5 дн.

1433

ПЛР. Виявлення поліморфізмів генів BRCA1 і BRCA2, асоційованих з ризиком розвитку раку молочної залози і раку яєчників

1500 грн.

5 дн.

1434

ПЛР. Генетика. метаболізм лактози

500 грн.

5 дн.

1435

ПЛР. Генетика. HLA-В27

500 грн.

5 дн.

1436

ПЛР. Генетика. Інтерлейкін-28В

530 грн.

6 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1035

Комплексне імунологічне дослідження (Імунограма):
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)
Поглинаюча активність нейтрофілів (фагоцитарне число, фагоцитарний індекс)
Субпопуляції Т-В-лімфоцитів (CD3, CD4, CD8, CD16, CD22)
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК)
Гемолітична активність системи комплементу (CD50)
Бактерицидна активність нейтрофілів (НСТ-тест)
РБТЛ-тест (визначення проліферативної активності лімфоцитів)
Основні класи імуноглобулінів (Ig A, M, G)
С-реактивний білок (СРБ)
Ревматоїдний фактор (РФ)
Антистрептолізин-О (АСЛО)

600 грн.

3-5 дн. (забор Пн. -Чт. до 11:00)

1036

Імуноглобулін E (Ig E) маркер алергії

150 грн.

1-3 дн.

1037

Імуноглобулін А (Ig A)

150 грн.

1-3 дн.

1038

Імуноглобулін М (Ig M)

150 грн.

1-3 дн.

1039

Імуноглобулін G (Ig G)

150 грн.

1-3 дн.

10393

Пряма проба Кумбса (гелевий метод)

160 грн.

1-2 дн.

10392

Непряма проба Кумбса

175 грн.

1-2 дн.

10391

Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус

175 грн.

1-2 дн.

1106

Гемолізіни (імунні антитіла за системою АВО)

140 грн.

1-2 дн.

1108

Група крові, резус фактор

95 грн.

1 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1274

Альфа фетопротеїн (АФП)

150 грн.

1-2 дн.

1275

Раково-ембріональний антиген (РЕА)

150 грн.

1 дн.

1276

Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг., tPSA)

140 грн.

1 дн.

1277

Простат-специфічний антиген вільний (ПСА віл.,PSAf)

140 грн.

1 дн.

1278

Індекс вільного ПСА

280 грн.

1 дн.

1279

Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)

170 грн.

1 дн.

1280

Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)

170 грн.

1 дн.

12801

Онкомаркер ШКТ (СА 242)

390 грн.

4 дн.

1281

Онкомаркер шлунка (СА 72-4)

340 грн.

3-4 дн.

1282

Онкомаркер яєчників (СА 125)

170 грн.

1 дн.

1283

Онкомаркер яєчників (НЕ-4)

290 грн.

4дн.

1284

Індекс ROMA

460 грн.

4 дн.

1285

Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1)

270 грн.

4 дн.

1286

Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА)

400 грн.

2-4 дн.

1287

Простатична кисла фосфатаза (РАР)

300 грн.

4 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1295

Мікоплазма і уреаплазма DUO. Бак-посів з антибіотикограмою за 24 години, матеріал у/г мазок, (Mycoplasma H., Ureaplasma U.)

260 грн.

1 дн.

1296

Генітальний скринінг AF Genital. Бак-посів з антибіотикограмою за 24 години, матеріал у/г мазок, (Mycoplasma H., Ureaplasma U., Escherichia coli, Proteus spp., Providencia spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae, Candida spp., Trichomonas vaginalis.) антибіотикограма

410 грн.

1 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1299

Бак дослідження матеріалу на б. Леффлера (дифтерія) (ніс, зів)

260 грн.

7-10 дн.

1300

Бак дослідження секрету передміхурової залози

230 грн.

7-10 дн.

1301

Бак дослідження урогенітальних виділень, антибіотикограма

230 грн.

7-10 дн.

1302

Бак дослідження сечі, антибіотикограма

230 грн.

7-10 дн.

1303

Бак дослідження ран, антибіотикограма

230 грн.

7-10 дн.

1304

Бак дослідження матеріалу з ока, антибіотикограма

230 грн.

7-10 дн.

1305

Бак дослідження матеріалу із зіву, антибіотикограма

230 грн.

7-10 дн.

1306

Бак дослідження матеріалу з носа, антибіотикограма

230 грн.

7-10 дн.

1307

Бак дослідження матеріалу з вуха, антибіотикограма

230 грн.

7-10 дн.

1308

Бак дослідження мокротиння, антибіотикограма

230 грн.

7-10 дн.

1309

Бак дослідження жовчі (1 порція) антибіотикограма

230 грн.

7-10 дн.

1310

Бак дослідження крові на стерильність, антибіотикограма

350 грн.

7-10 дн.

1311

Бак дослідження на дисбактеріоз кишечника, антибіотикограма

300 грн.

7-10 дн.

1313

Бак дослідження на грибкову флору, чутливість до протигрибкових препаратів

230 грн.

10-20 дн.

1316

Розширене мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

330 грн.

7-10 дн.

13011

Бак дослідження бронхоальвеолярного змиву з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

230 грн.

7-10 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1317

ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (плазма, якісне визначення)

230 грн.

6 дн.

1318

ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B (плазма, якісне визначення)

265 грн.

5 дн.

13181

ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу гепатиту B (Real-time) (плазма)

570 грн.

5 дн.

1319

ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту С (плазма, якісне визначення)

265 грн.

5 дн.

13191

ПЛР. Кількісне визначення РНК вірусу гепатиту С (Real-time) (плазма)

580 грн.

5 дн.

1320

ПЦР. Генотипування РНК вірусу гепатиту С (1a, 1b, 2, 3a, 4) (Real-time)

580 грн.

6 дн.

1321

ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту D (плазма, якісне визначення)

220 грн.

7 дн.

1322

ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту G (плазма, якісне визначення)

350 грн.

7 дн.

1323

ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту TTV (плазма, якісне визначення)

350 грн.

5 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

13251

Андрофлор. Дослідження біоценозу у чоловіків. Lactobacillus spp.
Staphylococcus spp. Streptococcus spp. Corinebacterium spp. Gardnerella vaginalis, Megasphera spp., Veillonella spp., Dialister spp., Sneathia spp., Leptotrichia spp., Fusobacterium spp, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Atopobium claster, Bacteroides spp., Porphyromonas spp., Prevotella spp, Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp., Parvimonas spp., Eubacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa, Ralstonia spp., Burkholderia spp., Enterobacteriaceae spp., Enterococcus spp., Candida spp., Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. Real-time

1200 грн.

4 дн.

1324

Фемофлор-16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. Кількісне визначення - зішкріб. (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp., Dialister spp., Lachnobacterium spp., Clostridium spp., Mobiluncus spp., Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticun, parvum) Candida spp.)

1000 грн.

4 дн.

1325

Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. Кількісний, якісний - зішкріб. (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticun, parvum) Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний) Neisseria gonorrhoeae (якісний) Chlamydia trachomatis (якісний) Cytomegalovirus (якісний) Herpes simplex 1 (якісний)

900 грн.

4 дн.

13253

Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту методом ПЛР Real-time кількісній, якісний (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis, Candida albicans, Candida grabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicalis)

800 грн.

4 дн.

13252

12 Інфекцій що передаються статевим шляхом. Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp. (U. parvum, U. urealyticum) Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorroeae, ДНК цитомегаловірусу CMV, ДНК герпесвірусу HSV 1, 2., ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV 18 тип.

650 грн.

1-2 дн.

1326

ПЛР. Якісне визначення ДНК збудника сифілісу (Tr. Pallidum)

200 грн.

4 дн.

1381

ПЛР. Якісне визначення ДНК Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis) (сеча, мокрота)

170 грн.

4 дн.

1379

ПЛР. Якісне визначення ДНК токсоплазми (Toxoplasma) (кров)

140 грн.

4 дн.

1377

ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1, 2) (Зішкріб)

140 грн.

4 дн.

1359

ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1, 2) (Зішкріб, сеча)

130 грн.

4 дн.

13591

ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1, 2) (Кров, ліквор)

130 грн.

4 дн.

1364

ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (HSV 6) (Кров, ліквор)

130 грн.

4 дн.

13641

ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (HSV 6) (Кров, ліквор)

160 грн.

4 дн.

1375

ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр EBV (Кров, ліквор, сеча, слина)

140 грн.

4 дн.

13751

ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр EBV (Кров, ліквор, сеча, слина)

165 грн.

4 дн.

1374

ПЛР. Кількісне визначення ДНК цитомегаловірусу CMV (зішкріб)

160 грн.

4 дн.

835

ПЛР. Якісне визначення ДНК Коклюшу (Bordetella MULTI)

200 грн.

2-4 дн.

1369

ПЛР. Якісне визначення ДНК цитомегаловірусу CMV (Зішкріб, сеча, слина, букальний зішкріб)

130 грн.

4 дн.

13271

ПЛР. Кількісне визначення ДНК Chlamydia trachomatis (Зішкріб, сеча)

160 грн.

4 дн.

1327

ПЛР. Якісне визначення ДНК Chlamydia trachomatis (Зішкріб, сеча)

130 грн.

4 дн.

13291

ПЛР. Кількісне визначення ДНК Mycoplasma hominis (Зішкріб, сеча)

160 грн.

4 дн.

1329

ПЛР. Якісне визначення ДНК Mycoplasma hominis (Зішкріб, сеча)

130 грн.

4 дн.

13321

ПЛР. Кількісне визначення ДНК Mycoplasma genitalium (Зішкріб, сеча)

160 грн.

4 дн.

1332

ПЛР. Якісне визначення ДНК Mycoplasma genitalium (Зішкріб, сеча)

130 грн.

4 дн.

1335

ПЛР. Кількісне визначення ДНК Ureaplasma species (Зішкріб, сеча)

160 грн.

4 дн.

13351

ПЛР. Якісне визначення ДНК Ureaplasma species (Зішкріб, сеча)

130 грн.

4 дн.

1338

ПЛР. Кількісне визначення ДНК Ureaplasma parvum і Ureaplasma urealyticum. Диференціювання

170 грн.

4 дн.

13381

ПЛР. Визначення ДНК Ureaplasma parvum і Ureaplasma urealyticum. Диференціювання і визначення в режимі Real-time

140 грн.

4 дн.

13581

ПЛР. Кількісне визначення ДНК Candida albicans (Зішкріб, сеча)

160 грн.

4 дн.

1358

ПЛР. Якісне визначення ДНК Candida albicans (Зішкріб, сеча)

140 грн.

4 дн.

13582

ПЛР. Визначення ДНК (C. albicans, C. glabrata, C. krusei). Диференціювання і визначення в режимі Real-time

170 грн.

4 дн.

13551

ПЛР. Кількісне визначення ДНК Trichomonas vaginalis (Зішкріб, сеча)

160 грн.

4 дн.

1355

ПЛР. Якісне визначення ДНК Trichomonas vaginalis (Зішкріб, сеча)

130 грн.

4 дн.

13531

ПЛР. Кількісне визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae (Зішкріб, сеча)

160 грн.

4 дн.

1353

ПЛР. Якісне визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae (Зішкріб, сеча)

140 грн.

4 дн.

13571

ПЛР. Кількісне визначення ДНК Gardnerella vaginallis (Зішкріб, сеча)

160 грн.

4 дн.

1357

ПЛР. Якісне визначення ДНК Gardnerella vaginallis (Зішкріб, сеча)

140 грн.

4 дн.

13522

ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) Квант 21 (6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82)

800 грн.

4 дн.

13523

ПЛР. Напівкількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 28 типів (66, 45, 58, 51, 59, 16, 33, 39, 52, 35, 18, 56, 68, 31, 26, 69, 73, 42, 82, 53, 43, 54, 70, 61, 6, 44, 40, 11)

800 грн.

4 дн.

1341

ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини 6, 11 тип. Скринінг (Зішкріб, сеча)

140 грн.

4 дн.

1349

ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Скринінг (Зішкріб, сеча)

210 грн.

4 дн.

1351

ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Генотипування по групах (Зішкріб, сеча)

280 грн.

4 дн.

1352

ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Визначення в режимі Real-time

280 грн.

4 дн.

1343

ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини 16, 18 тип

145 грн.

4 дн.

13431

ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18 тип. (Зішкріб, сеча)

140 грн.

4 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1122

Мікроскопія урогенітального мазка (чоловіки)

110 грн.

1-2 дн.

1123

Мікроскопія урогенітального мазка (жінки) - Uretra, vagina, cervix

110 грн.

1-2 дн.

1124

Мікроскопія біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі)

110 грн.

1-2 дн.

1125

Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози

100 грн.

1-2 дн.

1126

Цитологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) (на склі)

100 грн.

1-2 дн.

11261

Цитоморфологічне дослідження виділень з молочної залози

130 грн.

1-2 дн.

1127

Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу

210 грн.

1-2 дн.

1128

ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу)

150 грн.

1-2 дн.

1129

Риноцитограма (назоцитограма)

100 грн.

1-2 дн.

1130

Гормональне кольпоцитологічне дослідження (1 мазок)

90 грн.

1-2 дн.

1133

Аналіз біоматеріалу на демодекс (вії, брови, зішкріб шкіри)

70 грн.

1 дн.

850

Рідинна цитологія (ПАП-тест)

460 грн.

1-2 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

7005

ПАНЕЛЬ №1. РІЗНІ АЛЕРГЕНИ
кліщ Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полинь, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternaria alternatа, білок, молоко, арахіс, лісові горіхи, морква, пшеничне борошно, соя.

920 грн.

3 дн.

7006

ПАНЕЛЬ №2. ІНГАЛЯЦІЙНА ПАНЕЛЬ
Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полинь, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, морської свинки, хом'яка, кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumIg Atus, Alternaria alternate.

920 грн.

3 дн.

7007

ПАНЕЛЬ №3. ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ
лісовий горіх, арахіс, волоський горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селдерей, морква, помідори, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшеничне борошно, житнє борошно, кунжут, соя

920 грн.

3 дн.

7008

ПАНЕЛЬ №4. ПЕДІАТРИЧНА
кліщ Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров'яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бічій сівороточний альбумін, соя, морква, картопля, пшенична мука, лісовий горіх, арахіс.

920 грн.

3 дн.

8041

Антитіла Ig E до алергенів кульбаби

190 грн.

4 дн.

8040

Антитіла Ig E до алергенів амброзії

190 грн.

4 дн.

8039

Антитіла Ig E до алергенів тополі

190 грн.

4 дн.

8035

Антитіла Ig E до кліщів Dermatophagoides farinae

190 грн.

4 дн.

8034

Антитіла Ig E до кліщів Dermatophagoides pteronyssinus

190 грн.

4 дн.

8036

Антитіла IgE до алергенів Penicillium notatum

190 грн.

4 дн.

8037

Антитіла IgE до алергенів Aspergillus niger

190 грн.

4 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

-

Забір крові одноразовими стерильними системами

30 грн.

-

-

Забір урогенітального матеріалу

40 грн.

-

-

Забір матеріалу для бактеріологічного дослідження

20 грн.

-

-

Виїзд медсестри для забору матеріалу (в межах м Київ)

150 грн.

-

-

Стерильний контейнер для сечі (калу)

10 грн.

-

Де здати аналізи в Києві?

Зручне розташування лабораторії на Подолі, Троєщині.

Для отримання консультації з досліджень просимо звертатися до лабораторії за телефоном 044 338 06 03

 • В ціну аналізів не входить вартість забору біологічного матеріалу
 • У прайсі вказані максимальні терміни виконання тестів.
 • При необхідності повторної постановки тесту термін виконання може бути збільшений на добу.
 • При здачі аналізів після 12:00 і в неділю термін виконання збільшується на 24 години.
 • Термін видачі результатів комплексного дослідження дорівнює найбільшому терміну виконання одного з аналітів.
 • У лабораторії НІКОЛАБ використовуються тільки стерильні, одноразові системи забору!

Ми пропонуємо широкий спектр досліджень для діагностики захворювань. І ретельно стежимо, щоб кожен клієнт отримував якісні і достовірні результати. Для цього у нас працює спеціально навчений персонал і використовується новітнє обладнання. Наша діагностика доступна для кожного!

Наші переваги:

 • Сучасне діагностичне обладнання;
 • Кваліфіковані фахівці;
 • Зручні умови здачі аналізів;
 • Великий перелік об’єктів дослідження;
 • Міжнародний формат результатів дослідження.
Фото аналізів в Nikolab

У нас можна здати найрізноманітніші аналізи:

 • Крові;
 • Сечі;
 • Біохімічний аналіз крові;
 • і безліч інших.

Для комфорту та зручності наших клієнтів, ми розмістили пункти здачі біоматеріалів по всьому Києву: вул. Ярославська 5/2, вул. Олени Теліги 39, вул. Лісківська 12/1 і в місті Переяслав-Хмельницький: вул. Богдана Хмельницького, 122

Анализы и цены
4.4/5 426 голосів