Код

Назва

Ціна

Термін

1112

Антистрептолізин-О (АСЛО) (напівкількісне дослідження)

40 грн.

1 дн.

1113

Антистрептолізин-О (АСЛО) (кількісне дослідження)

80 грн.

1 дн.

1114

С-реактивний білок (СРБ) (напівкількісне дослідження)

40 грн.

1 дн.

1115

С-реактивний білок (СРБ) (кількісне дослідження)

80 грн.

1 дн.

1116

Ревматоїдний фактор (РФ) (напівкількісне дослідження)

40 грн.

1 дн.

1117

Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне дослідження)

80 грн.

1 дн.

1119

Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (А-ССР)

420 грн.

2-4 дн.

1120

Антитіла до цитрулінованого віментину (А-МСV)

550 грн.

3-7 дн.

1240

Тропонін I (кількісне визначення)

190 грн.

1-2 дн.

1242

Креатинкіназа МВ фракція (КФК-МВ)

170 грн.

3 дн.

1244

Гомоцистеїн

390 грн.

1-2 дн.

1255

Прокальцитонін

360 грн.

3-4 дн.