Код

Назва

Ціна

Термін

1096

Коагулограма:
– міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)
– протромбіновий час (ПТЧ)
– протромбіновий індекс (ПТІ)
– тромбіновий час за Квіком
– фібриноген
– тромбіновий час (ТЧ)
– активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

230 грн.

1 дн.

1097

Коагулограма часткова:
– міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)
– протромбіновий час (ПТЧ)
– протромбіновий індекс (ПТІ)
– тромбіновий час за Квіком

130 грн.

1 дн.

1098

Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)

70 грн.

1 дн.

1099

Протромбіновий час (ПТЧ)

70 грн.

1 дн.

1100

Протромбіновий індекс (ПТІ)

70 грн.

1 дн.

1101

Тромбіновий час (ТЧ)

70 грн.

1 дн.

1102

Фібриноген

70 грн.

1 дн.

1103

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

70 грн.

1 дн.

1104

D-дімер

180 грн.

1 дн.

1105

Вовчаковий антикоагулянт

190 грн.

1-2 дн.