Код

Назва

Ціна

Термін

Білірубін – жовчний пігмент, утворюється в процесі розпаду деяких білків (зокрема, гемоглобіну) у селезінці, потім потрапляє в печінку, де зв’язується з глюкуроновою кислотою та виділяється з організму. В крові знаходиться в двох фракціях: - непрямий (вільний, незв’язаний) – утворюється в селезінці, є токсичним, погано розчиняється в рідинах. Проникаючи в мембрани… Детальніше
Білірубін – це жовчний пігмент, який утворюється в селезінці у процесі розпаду деяких білків (зокрема, гемоглобіну). Після цього він потрапляє в печінку, де зв’язується з глюкуроновою кислотою та виділяється з організму. Загальний білірубін – сумарна кількість непрямого та прямого. Непрямий – утворений селезінкою, не розчиняється у воді, добре розчиняється в… Детальніше

1043

50 грн.

1 дн.

Білірубін – жовчний пігмент оранжево-жовтого кольору, який утворюється в печінці в результаті перетворення продуктів розпаду деяких білків. Прямий білірубін не є таким  токсичним, як непрямий (непрямий утворюється в селезінці, може проникати в мембрани клітин та порушувати внутрішньоклітинний метаболізм), бере участь в утворенні жовчі, разом з нею проходить жовчними протоками до… Детальніше
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, АЛАТ, ALT) – внутрішньоклітинний фермент, що бере участь у білковому, вуглеводному та ліпідному обміні клітини. Міститься в клітинах печінки, міокарда, скелетних м’язах, нирках, селезінці, підшлунковій залозі. Максимальна концентрація – в печінці, тому вважається специфічним печінковим маркером. Кожна клітина печінки закрита мембраною, при пошкодженні клітин печінки (при гепатиті, цирозі… Детальніше
Аспартатамінотрансфераза (АСТ, АсАТ, AST)  є ендогенним ферментом, який міститься, в першу чергу, в клітинах печінки та серця, в меншій кількості – в нейронах, скелетних м’язах та нирках, значно менше – в селезінці, підшлунковій залозі та легенях. Аспартатамінотрансфераза бере участь у низці біохімічних реакцій, є однією з рушійних сил внутрішньоклітинного метаболізму,… Детальніше

1046

50 грн.

1 дн.

Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP, ALKP, alkaline phosphatase) – група ферментів, впливає на транспорт та обмін ліпідів, а також на відкладення кальцію в кістковій тканині. Відщеплення залишків фосфорної кислоти від її органічних сполук відбувається за участі саме лужної фосфатази. Найбільш концентрований вміст в печінці, жовчних протоках, кістках, плаценті та нирках, також… Детальніше

1048

50 грн.

1 дн.

Загальний білок – аналіз, що визначає сумарний вміст в крові двох білкових фракцій – альбуміну та глобулінів. Альбуміни – головний інструмент для створення нових клітин, виробляється клітинами печінки. Глобуліни виробляються, головним чином, у ретикулоендотеліальній системі, основна їхня функція – вироблення антитіл, імуноглобулінів, формування імунної відповіді організму та активізація його захисних… Детальніше

1049

50 грн.

1 дн.

Холестерин (Chol, Cholesterol total, холестерол, ліпофільний спирт) – жироподібна водонерозчинна речовина, що входить до складу клітинних мембран, забезпечуючи їхню стійкість, бере участь у енергообміні, виробленні статевих стероїдних гормонів, кортикостероїдів,  виробленні та засвоєнні вітаміну D, жовчних кислот, а також утворенні нервових клітин. Холестерин надходить до організму з їжею (близько 15-20% від… Детальніше

1050

50 грн.

1 дн.

Тригліцериди (ТГ, нейтральні жири)– одні з найбільш значущих ліпідів, є енергетичним резервом, головним компонентом жирових відкладень.  Вони потрапляють в організм з їжею, а також виробляються кишечником та в печінці. Циркулюють в крові, забезпечуючи м’язи необхідною енергією, надлишок не виводиться з організму, а лишається «про запас», відкладаючись в жировій тканині. В… Детальніше

1051

Креатинін

50 грн.

1 дн.

1052

Сечовина

50 грн.

1 дн.

1053

Азот сечовини

50 грн.

1 дн.

1054

Сечова кислота

50 грн.

1 дн.

1055

Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)

50 грн.

1 дн.

1056

Панкреатична альфа-амілаза

80 грн.

1 дн.

1058

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

50 грн.

1 дн.

1241

Креатинкіназа загальна (КФК)

80 грн.

1 дн.

1059

Холінестераза

80 грн.

1 дн.

1060

Церулоплазмін

200 грн.

2-3 дн.

2001

Серомукоїди

100 грн.

3 дн.

1062

Альбумін

50 грн.

1 дн.

1063

70 грн.

1 дн.

Глюкоза Глюкоза крови – анализ, показывающий содержание сахара в крови, который служит организму основным источником энергии. Главные источники глюкозы: сахароза, крахмал, запасы гликогена в печени, глюкоза, образующаяся в реакциях синтеза из аминокислот, лактата. Для поддержания нормальной жизнедеятельности организма требуется баланс глюкозы и инсулина. У здорового человека он поддерживается естественным образом,… Детальніше

1080

Ліпаза

100 грн.

2-3 дн.

1074

Аполіпопротеїн-А (Апо-А)

150 грн.

2-3 дн.

1075

Аполіпопротеїн-В (Апо-В)

150 грн.

2-3 дн.

1061

Білкові фракції

180 грн.

4 дн.

1047

Тимолова проба

80 грн.

1 дн.