Код

Назва

Ціна

Термін

1041

Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий)

100 грн.

1 дн.

1042

Білірубін загальний

50 грн.

1 дн.

1043

Білірубін прямий

50 грн.

1 дн.

1044

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

50 грн.

1 дн.

1045

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

50 грн.

1 дн.

1046

Лужна фосфатаза

50 грн.

1 дн.

1048

Загальний білок

50 грн.

1 дн.

1049

Холестерин

50 грн.

1 дн.

1050

Тригліцериди

50 грн.

1 дн.

1051

Креатинін

50 грн.

1 дн.

1052

Сечовина

50 грн.

1 дн.

1053

Азот сечовини

50 грн.

1 дн.

1054

Сечова кислота

50 грн.

1 дн.

1055

Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)

50 грн.

1 дн.

1056

Панкреатична альфа-амілаза

80 грн.

1 дн.

1058

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

50 грн.

1 дн.

1241

Креатинкіназа загальна (КФК)

80 грн.

1 дн.

1059

Холінестераза

80 грн.

1 дн.

1060

Церулоплазмін

200 грн.

2-3 дн.

2001

Серомукоїди

100 грн.

3 дн.

1062

Альбумін

50 грн.

1 дн.

1063

Глюкоза

70 грн.

1 дн.

1080

Ліпаза

100 грн.

2-3 дн.

1074

Аполіпопротеїн-А (Апо-А)

150 грн.

2-3 дн.

1075

Аполіпопротеїн-В (Апо-В)

150 грн.

2-3 дн.

1061

Білкові фракції

180 грн.

4 дн.

1047

Тимолова проба

80 грн.

1 дн.