Laboratory Center Kyiv, Yaroslavskaya str,. 5/2
Mo Fr

07:30 - 18:00

Sat

08:00 - 17:00

Sun

08:00 - 15:00

Laboratory Center Kyiv, Oleny Telihy str., 39
Mo Fr

08:00 - 17:00

Sat

Day-off

Sun

Day-off

Laboratory Center Kyiv, Liskovska str., 12/1
Mo Fr

08:00 - 17:00

Sat

08:00 - 14:00

Sun

Day-off

Laboratory Center Pereyaslav-Khmelnytskyi, Bogdan Khmelnitsky Str., 122
Mo Fr

08:00 - 17:00

Sat

08:00 - 17:00

Sun

Day-off